PIANOPOLKU

 
 


VAPAA SÄESTYS


Vapaa säestys eli VAPS vahvistaa pianistin luovaa ilmaisua yhdistämällä kuulonvaraisen musisoinnin muusikon perustaitojen rinnalle. Keskeisiä taitoja ovat musiikin eri lajeissa esiintyvien yleisten ilmiöiden ymmärtävä hallinta, joka ilmenee kykynä musisoida ilman kirjoitettua tekstuuria. Vapaa säestys tukee oppilaan muuta musiikin opiskelua. Työtapoina ovat muun muassa improvisointi, säveltäminen ja kuulonvarainen musiikin tuottaminen. Ohjelmistona käytetään rytmi-, kansan- ja taidemusiikkia sekä muuta eri käytännön tilanteissa tarvittavaa musiikkia.


Vapaa säestys tarjoaa monipuolisen näkökulman musiikkiin, kehittää oppilaan itseilmaisua ja kykyä hahmottaa musiikkia kuulonvaraisesti sekä tarjoaa tilaisuuksia yhteismusisointiin. Tavoitteena on vahvistaa soivaa mielikuvaa ja sen hyödyntämistä musisoinnissa. Oppilaan oman musiikillisen ilmaisun syventyessä kehitetään oppilaan kykyä hahmottaa ja ohjata omaa taiteellista prosessiaan.


Pianistit tutustuvat vapaan säestyksen alkeisiin pianonsoiton perustasojen 1 ja 2 opinnoissa. Silloin tutustutaan mm. äänenkuljetukseen, soinnuttamiseen ja sointujen merkintätapoihin. Lisäksi opitaan tuottamaan harmoniaa ja säestyksiä pianolla. Aluksi opetellaan sointukulkujen I-V7-I ja I-IV-V7-I hallinta eri sävellajeissa, sekä säestyskuviot tasa- ja kolmijakoisessa sykkeessä. Säestämistä voi harjoitella esim. yhteissoittopajoissa.


Katso lisää PIANOPAJA- ja ASTEIKKOPAJA-sivuilta!


www.pianopolku.nethttp://www.pianopolku.netshapeimage_2_link_0