PIANOPOLKU

 
 

SOITONOPISKELU: PIANOPAJA    ASTEIKKOPAJA    VAPS     LIITTEET

ASTEIKKOPAJA


ASTEIKKOSOITTO ON HAUSKAA!Asteikkopajassa harjoitellaan asteikkosoittoa, kolmisointuja ja kadensseja eri kokoisissa ryhmissä. Ryhmä tarjoaa turvallisen ympäristön, joka rohkaisee etsimään uusia ideoita ja auttaa uskaltamaan. Yhdessä etsimme jo annettujen harjoitustapojen rinnalle uusia, lasten itse keksimiä keinoja. Yhdessä soittaminen on hauskaa ja vertaisryhmä tukee yhdessä oppimista. Tapaamme Asteikkopajassa säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kolmen-neljän kerran periodina ennen tasosuoritusta.


Asteikkoja ja kolmisointuja soitetaan kaikin mahdollisin keinoin; kädet erikseen, kädet yhteen, vasemmat kädet yhdessä, oikeat kädet yhdessä, yksi käsi ylös, toinen alas, jne. Mietitään yhdessä sormijärjestyksiä, autetaan ja neuvotaan kaveria. Kadenssisoinnut otetaan heti mukaan musiikin tekemiseen – paritunnilla toinen soittaa asteikkoa ja toinen säestää kadenssisoinnuin. Katso esimerkit videoista.


 1. Hitaasti pudotellen portato

 2. Hitaasti painolla legato

 3. Artikuloiden portato, staccato

 4. Kaarissa (2-3-4 äänen ryhmissä)

 5. Sormijärjestykset ryhmittäin (Könttäharjoitus: peukku + muut)

 6. Eri nyanssein (pp-ff), voimistuen, hiljentyen

 7. Tarkalla sormenpäällä (Nokkimisharjoitus: edellinen sormi rentona alas, pysyy pohjassa, ja seuraava sormi artikuloi terävästi ja tarkasti 3 kertaa, kunnes paino siirtyy sille ja seuraava sormi nokkii)

 8. Aksentoiden eri oktaavimitat (kaksi oktaavia duoleina, 3 oktaavia trioleina, 4 oktaavia kvartoleina ja 5 oktaavia kvintoleina)

 9. Rytmeissä keskittyen nopeuteen ja käsien yhtäaikaisuuteen (pisteelliset rytmit 2-3-4-5 ryhmissä)

 10. Polyrytmein (oikea soittaa duoleja, vasen trioleja, ja päin vastoin, 2:3, 3:4, 3:5, 4:5, jne.)

 11. Samaa sävellajia eri intervalleissa (terssit, sekstit, desimit)

 12. Kahta sävellajia eri käsillä yhtäaikaa (valittu intervallietäisyys p2-s7)

 13. Toisin päin (aloitetaan ylhäältä, ja palataan sinne!)

 14. Kädet erikseen eri suuntiin (oikea ylhäältä alas, vasen alhaalta ylös, ja toisin päin)


Viimeisellä kerralla teemme Asteikkoajokortti-suoritukset, jolloin jokainen soittaa aiemmilla kerroilla opetellut asteikot ja muut ruksaavat hyväksytyt suoritukset ajokorttiin. Kun kaikki kahdeksan asteikkoa on ruksattu, oppilas saa Asteikkoajokortin kyseessä olleen tasosuorituksen osalta ja todistuksen taidoistaan huristella näissä sävellajeissa.         Asteikkoajokortti (PDF)

Pianonsoitto Asteikkosoitto (PDF)

VIDEO (Alkuharjoitus viidelle sormelle)

VIDEO (Asteikko open kanssa)               

VIDEO (Kadenssi I - V7 - I  pienelle kädelle)              

VIDEO (Kadenssi I - IV - V7 - I  pienelle kädelle)

VIDEO (Kadenssi I - IV - V7 - I  eri käännöksissä)

VIDEO (Asteikko PT1)

VIDEO (Asteikko PT2)

VIDEO (Asteikko PT3)

VIDEO (Asteikkoduetto 1)

VIDEO (Asteikkoduetto 2)

VIDEO (Alkuharjoitus kromaattinen asteikko)

VIDEO (Kromaattinen asteikko vastaliikkeellä ja samaan suuntaan)