PIANOPOLKU

 
 
REBEKKA ANGERVO   
    Pianisti, MuMRebekka Angervo on pianisti, joka toimii pianonsoiton lehtorina Espoon Musiikkiopistossa  ja pianopedagogiikan opettajana Sibelius-Akatemiassa. Angervo on suorittanut perusopintonsa Suomessa Espoon Musiikkiopistossa ja Sibelius-Akatemiassa sekä jatko-opintoja Pariisissa. Tällä hetkellä hän viimeistelee musiikin tohtorin tutkintoa Sibelius-Akatemian DocMus-yksikössä väitöskirja-aiheenaan konserttipianistien taiteilijakuvan muotoutuminen kansainvälisessä musiikkikulttuurissa.


Pianistina Angervo on esiintynyt soolo- ja kamarimusiikkikonsertein sekä useilla festivaaleilla Skandinaviassa, keski-Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Angervo on palkittu kansallisten kilpailujen lisäksi myös kansainvälisissä Santa Cecilia Academy kamarimusiikkikilpailussa (1.palkinto), Valentino Bucchi kamarimusiikkikilpailussa (3.palkinto ja parhaan pianistin kunniamaininta) sekä Ranskan Radion ja Television kamarimusiikkikilpailussa (1.palkinto).


Pedagogina aktiivisen Angervon opetustyö sisältää soitonopetuksen lisäksi luennointia, pedagogisia yhteistyöprojekteja, koulutustoimintaa ja opetusvierailuja Suomessa ja Euroopassa, mm. Saksassa, Englannissa, Virossa, Italiassa, Irlannissa, Islannissa ja Ranskassa (CNSMDP). Angervon oppilaat ovat menestyneet kansallisissa ja kansainvälisissä soolopiano- ja kamarimusiikkikilpailuissa.


Angervo on julkaissut lukuisia artikkeleita suomalaisissa musiikki- ja tutkimusjulkaisuissa sekä esiintynyt tutkimuskonferensseissa ja työpajoissa Suomessa ja Keski-Euroopassa. Angervolle on myönnetty useita tunnustuksia, mm. Ranskan valtion taiteilija-apuraha ja vuonna 2006 Suomen Kulttuurirahaston tutkija-apuraha. Angervo toimii myös Sibelius-Akatemian DocMus-yksikön ja Lehtorit ry:n johtokunnissa, Sibelius-Akatemian DocMus-yksikön laadunvarmistuksen työryhmässä sekä Chopin 200 -vuotisjuhlavuoden kansainvälisen kunniatoimikunnan jäsenenä.