PIANOPOLKU

 
 

SOITONOPISKELU:     YHTEISSOITTO    ESIINTYMINEN    VAPS  

MUSIIKIN PERUSTEET   TASOSUORITUKSET  LIVE-TALTIOINNIT


MUSIIKIN PERUSTEET


Musiikin perusteiden opinnot sisältävät musiikin teoreettisten ilmiöiden opintoja, musiikin historiaa, musiikin teknologiaa, säveltapailua, soinnutusta sekä harmoniaoppia. Nämä opinnot tukevat instrumenttiopintoja ja auttavat ymmärtämään klassisen musiikin maailmaa kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on, että musiikin perusteiden eri osa-alueet ovat läsnä oppilaan jokapäiväisessä opiskelussa ja auttavat oppilaan omaa luontaista lähestymistapaa musiikkiin ja omaan soittimeen. Onkin tärkeää, että musiikin teoreettiset ilmiöt yhdistetään heti käytäntöön, yhteistyössä teoriaopettajan ja oman piano-opettajan kanssa.


Keskeisiä aihealueita on useita. Sävellajien hallinta, jota voidaan vahvistaa liittämällä pianotunteihin sävellajituokioita. Asteikkosoiton ohella sisältää melodioiden etsimistä eri sävellajeissa, helppojen sointusäestysten transponoimista ja erilaisten sävelten nimeämistä. Oppilaalla voi olla läksynä asteikon lisäksi jonkun tutun melodian tapaileminen ja säestäminen kussakin uudessa sävellajissa. Soinnut ja intervallit opetellaan lisäämällä kotitehtäviin aina joitakin sointuihin tai intervalleihin liittyviä harjoituksia, kuten sointukäännösten etsimistä eri sävellajeissa. Perusrytmikuvioiden hallintaa vahvistetaan rytminlukutehtävin, taputtaen sekä erilaisilla säestysharjoituksissa. Nuottien kirjoittamista voi antaa kotiläksyksi, jolloin tuttu sävelmä kirjoitetaan eri sävellajeissa. Laulaminen on luonteva osa pianistin työtä ja tapoja viestiä ajatuksia. Laulaessa musiikilliset ajatukset muotoutuvat hengittäväksi ja luontevaksi kokonaisuudeksi.


Näitä taitoja voidaan vahvistaa erilaisin harjoituksin, esim.

 1. Soittamalla mitä kuulee mielessään

 2. Soittamalla tuttua melodiaa äänettömästi koskettimiston yläpuolella ja sanomalla nuotinnimet

 3. Kaikuleikein (soittaen, laulaen opettajan tai soittokaverin kanssa)

 4. Käyttämällä sovittua erikoista sävelikköä (moodit, pentatoninen asteikko, kokosävelasteikko tai oppilaan keksimä oma asteikko)

 5. Melodioita soinnuttamalla ja transponoimalla

 6. Improvisoimalla sovitussa sävellajissa erilaisin intervallikuluin (esim. terssit ja sekstit).

 7. Sanomaan eri intervallikulkujen sävelten nimet.

 8. Soittamalla sointuja eri asemissa ja käännöksissä

 9. Sanomalla ja soittamalla erilaisia perusrytmikuvioita

 10. Leikkimällä sävellys- ja arvausleikkejä

 11. Kirjoittamalla omia kappaleita ja improvisaatioita

 12. Opettelemalla eri nuottiavainten ”tukisävelet”, intervallien ja rytmikuvioiden hahmot sekä sointukäännösten muodot

 13. Tunnistamalla kappaleista samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia

 14. Piirtämällä tai kertomalla kappale tarinanaKatso lisää: Espoon musiikkiopiston musiikin perusteista