PIANOPOLKU

 
 

YHTEISSOITTO: PIANOPAJA    ASTEIKKOPAJA    VAPS    

PIANOPAJA


YHTEISSOITTOA JA IMPROVISAATIOTA MUKAAN PIANONSOITONOPETUKSEEN!
Pianopajan tarkoituksena on harjoittaa yhteissoittomateriaalia eri kokoisissa ryhmissä. Samalla mietitään yhdessä erilaisia yhteissoittotapoja, kokeilla suuren piano-orkesterin johtamista, kehitellä kokonaisuuksia omien ideoiden ja tuttujen melodioiden pohjalta. Jokainen oppilas voi kokeilla myös kapellimestarin hommia, pianoyhtyeen johtamista vuorollaan. Mietimme yhdessä erilaisia tulkinta- ja kosketustapoja, oppilaat esittävät nyanssi- ja artikulaatioehdotuksia, kokeilevat erilaisia tempoja ja rakentavat esityksestä kokonaisuutta muotoilemalla sisääntulot ja lopetukset. Samalla opetellaan kuuntelemaan toisia pianisteja ja antamaan tilaa toisen ajatuksille, toisen tavalle soittaa ja kokea musiikkia.


Tilaisuutta varten tarvitaan pieni sali tai muu suurehko tila, jossa on kaksi, mielellään kolme pianoa. Yhteissoittotyöpajan aikana valmistettu ohjelma esitetään saman päivänä (tai pitemmän pianopajaperiodin päätteeksi) vanhemmille järjestetyssä konsertissa. Näitä esityksiä voi tietenkin viedä muihinkin oppilaskonsertteihin ja kehittää ideoita eteenpäin.


Pienikin lapsi voi jo varsin yksinkertaisin keinoin päästä mukaan yhteiseen tekemiseen ja nauttia soittamisesta myös ryhmässä. Yhteissoitto ja ryhmässä muutenkin musisoiminen kehittää lapsen kykyä havaita ja ilmaista musiikillisia ajatuksiaan. Ryhmä tarjoaa turvallisen ympäristön, joka rohkaisee etsimään uusia ideoita ja auttaa uskaltamaan.


Ottaessani yhteissoiton, improvisaation sekä 4-, 6- ja 8-kätisen ohjelmiston vakituiseksi osaksi opetustani, haluan antaa pienimmillekin oppilailleni mahdollisuuden jakaa musiikin tekemisen ilo jo soitonopintojen alusta lähtien. Lapsi löytää uudenlaisen tavan ilmaista itseään, oppii kuuntelemaan itseään ja toisia sekä tottuu käsittelemään rytmiä ja pulssia osana suurempaa kokonaisuutta. Näistä varhaisista kokemuksista syntyy vahva ja luonteva suhde musiikkiin. Olen havainnut myös nuotinluvun ja improvisaatiokyvyn kehittyvän luonnollisesti yhteissoittotaidon rinnalla.


Ryhmätunneilla ja erilaisia yhteissoittopajoja pitäessäni etsimme perinteisen nelikätisohjelmiston rinnalle myös omaa materiaalia ja käytämme oppilaiden omia sävellyksiä ja improvisaatiota. Erilaiset säestykset ja ostinatot, joita voi luontevasti yhdistelemällä ja muuntelemalla käyttää hyvinkin värikkäästi, ovat tulleet oppilailleni tutuiksi. Pianosta etsitään tuttuja sävelmiä, siirretään niitä sävellajista toiseen, keksitään niistä omia variaatioita, säestetään eri tavoin ja muunnellaan kuvaamaan erilaisia tyylejä ja tunnelmia.


Nuotteja käytämme vähän, jos ollenkaan; erilaiset ostinatot ja säestyskuviot sujuvat useimmiten heti korvakuulolta. Ryhmätunnille tullaan ilman nuottivihkoja, soitettava ja/tai luettava kappale opetellaan soittotilanteessa. Ajatus ”vapaasta musisoinnista” miellyttää ja kiinnostaa heti suurinta osaa oppilaista. Ryhmätyöskentelyyn totuttuaan lapset oppivat nauttimaan soittamisen ja ideoiden vapaudesta. Tästä on helppoa ja luontevaa siirtyä transponoinnin lisäksi myös improvisointiin ja omiin sävellyksiin.
Pianopaja-aineistoa


Alle 10-vuotiaat (tunnin pituus 45-60min.)


Leikkejä, lämmittelyjä – Nimi/rytmi/koputusleikki, numeron/taputuksen lähetys, Käkkärämänty, kiertosuunnan vaihto,  vihannes/hedelmä/eläin-heitto toiselle, jne.


Asiasisältöjä – Intervallit (terssi, kvintti, oktaavi), perussoinnut I-V7-I ja I-IV-V7-I, sävellajit (duuri-molli), perusrytmit (Ta-titi), ostinatot, urkupiste, dynamiikka, 3- ja 4-jakoinen komppi, tempon vaihtelut (hidas-nopea), improvisaatio (kuvasta-mustilla-valkoisilla-annetulla intervallilla/asteikolla/sävelillä), korvakuulolla etsiminen, kysymys-vastaus (lyhyitä lauseita, ensin ope-oppilas, sitten oppilaat keskenään).


Ohjelmistoa – Tuttuja lastenlauluja, kansan lauluja, joululauluja, juhlaan sopivia: Elefanttimarssi, Aurinko, Molla-Maija, Paljon onnea vaan, Jaakko-kulta, Jänis istui maassa, Hämä-hämähäkki, Pienenpieni veturi, Nalle Puhin sadelaulu, Muuttolinnut, jne.Yli 10-vuotiaat ja sivuaineiset - Vapaa säestys (60-90min.)


Leikkejä, lämmittelyjä – Nimi/rytmileikki, numeron/taputuksen lähetys, Käkkärämänty, kiertosuunnan vaihto,  vihannes/hedelmä/eläin-heitto toiselle (2 päällekkäin), Evoluutio-leikki, jne. 


Asiasisältöjä – Intervallit, perussoinnut I-IV-V7-I ja II-V7-I-VI, sävellajit, perus- ja polyrytmit, ostinatot, dynamiikka, urkupiste, 3- ja 4-jakoinen komppi, murtosointusäestys, vaihtobasso, valssi, blues, rock, erityylisiä kappaleita, improvisaatio (mustilla-valkoisilla-annetulla intervallilla/asteikolla/sävelillä), prima vista-soitto, korvakuulolla etsiminen/komppaus helpoilla soinnuilla, kysymys-vastaus (pitempiä lauseita, ensin ope-oppilas, sitten oppilaat keskenään), jne.


Ohjelmistoa – Tuttuja melodioita, koulu- ja joululauluja, juhlaan sopivia, oheisohjelmistoa: Jaakko-kulta, Muuttolinnut, Suvivirsi, Kevätsää lämmittää, Paljon onnea vaan, omia sävellyksiä, sovituksia, “Vivo”, ”Two at the piano”, ”Colour Keys Flexible”, “Musikatti”, jne.Esimerkki-Pianopaja I (yhden päivän pitempi pläjäys)Kokoontuminen

Leikkiä ja tutustumista

Yhteissoitto-materiaalin esittely

Johdatusta yhteissoittoon

Teemojen tarkastelua


- Tauko (välipalaa...) -


Teemojen ja ostinatojen kehittelyä

Johdatusta omaan improvisointiin

Yhteissoittoa omien ideoiden pohjalta


- Tauko (välipalaa...) -


Kenraaliharjoitus, esitysten läpimeno, kaikki ryhmät

Ja heti perään Konsertti päivän aikana valmistetusta ohjelmistosta.

Vanhemmat tervetuloa!Esimerkki-Pianopaja II (3 soittajaa, useamman viikon ajan)1. Ryhmätunti


– Esittely ringissä, nimi, kuinka vanha, harrastus ja lempiruoka

– Rytmin kierrätystä, taputusten palautus, alkaa helpoista!

– Lauletaan Marjukka tai Veturi, taputetaan rytmi, lauletaan ja taputetaan vuorotellen fraasi kerrallaan

– Pianon ääreen:


”Marjukka”

1. etsitään melodia fraasi kerrallaan korvakuulolta, ei nuottia

2. komppiäänet I-V, jokainen säestää vuorotellen

3. basso + soinnut, melodia

4. koko juttu myös a-mollissa, mikä muuttuu...?


”Pienenpieni veturi”

1. valmis stemma 3 soittajalle

2. etsitään fraasi kerrallaan jokainen stemma, jokainen kokeilee jokaista fraasin palaa


Kotiläksyt:

* 2 sivua soinnutusta, asteet! Tarkistetaan soittamalla

* Marjukka ja Veturi osataan


Ensi kerralla: Marjukka ja Veturi esityskuntoon, Jaakko kulta 3 soittajalle uutena, soinnutusta ja improvisaatiota.2. Ryhmätunti


– Esittely ringissä, nimi, kuinka vanha, kauanko soittanut ja lempiväri

– Rytmin kierrätystä, taputusten palautus, alkaa taas helpoista!

– Lauletaan ja taputetaan tutut kappaleet, uutena Jaakko

– Pianon ääreen:


”Marjukka” -tehtävän tarkistus

1. basso

2. soinnut

3. erilaiset kompit, I - VI – V7 - I, mikä sopii mihin...? Kokeillaan

4. c-mollissa, mikä muuttuu...?


Esitysrunko ”Marjukka” 

(Soittajat 1 ja 2 - kompit jaettu basso/soinnut, Soittaja 3 - melodia kahdella kädellä unisono) Sovitaan yhdessä, aoittajien omien ehdotusten pohjalta:


- alkusoitto 2 tahtia humppakomppia C-duurissa

- melodia mukaan, soitetaan 2 kertaa duurissa aika reippaasti, mf

- välisoitto 2 tahtia murtosointukomppia c-mollissa

- melodia mukaan 2 kertaa rauhallisemmassa tempossa, p

- välisoitto 2 tahtia polkkakomppia soinnuilla D-duurissa (äkkimodulaatio, jee!)

- Soittaja 1 jää soittamaan komppia keskirekisteristä ja melodia tulee 2 kertaa tosi

menevästi, Soittaja 2 matalalta, Soittaja 3 ylhäältä, f

- loppuun komea ritenuto


Esitysrunko ”Pienenpieni veturi”

(Soittaja 1 - ylästemma, Soittaja 2 - keskistemma, Soittaja 3 - alastemma)

- valmis nuotti, mennään sen mukaan

- hiotaan nyanssit ja rytmi kuntoon


Esitysrunko ”Jaakko kulta”

(Soittaja 1 - ylästemma, Soittaja 2 - keskistemma, Soittaja 3 - alastemma)

- valmis nuotti, mennään sen mukaan

- hiotaan nyanssit ja rytmi kuntoon


Kotiläksyt:

* Muutama sivu soinnutusta, asteet! Katsotaan varsinkin Tuikkari ja Paljon onnea

vaan. Tarkistetaan soittamalla.

* Kysymys-vastaus -tehtäviä, tarkistetaan soittamalla, myös ”ristiin” (esim. Soittaja 1

kysyy, Soittaja 2 vastaa jne.)

* Marjukka, Veturi ja Jaakko osataan


Ensi kerralla: Marjukka, Veturi ja Jaakko esityskuntoon, Paljon onnea vaan 3 soittajalle uutena, kiva kappale kaikkien osata, tehdään hyvä helppo komppi siihen, sitten muuta soinnutusta ja improvisaatiota.Ja siitä eteenpäin, 3. ja 4. Ryhmätunti samoilla linjoilla, lisää ohjelmistoa, uusia kappaleita, ideoita edelleen kehittäen.