PIANOPOLKU

 
 

TASOSUORITUKSET:        TASOSUORITUSTAVOITTEET    TUTKINTOTILANNE    ASTEIKOT        PRIMA VISTA        LIVE-TALTIOINNIT

TASOSUORITUKSETTaiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tulee luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä.


Oppilaan edistymistä seurataan soittotunneilla sekä säännöllisten esiintymisten ja tasosuoritusten välityksellä. Pianonsoiton perustasosuoritukset (PT 1, 2 ja 3) suoritetaan musiikkiopiston perusasteella. Suoritettuaan perustason opinnot opetussuunnitelman mukaisesti oppilas jatkaa opintojaan musiikkiopistotasolla (MOT). Musiikkiopistoissa voi suorittaa myös korkeampia, ammattitason tutkintoasteita; C- ja B-tutkintoja. Tuolloin arviointilautakuntaan kutsutaan sensori ammattikorkeakoulusta tai Sibelius-Akatemiasta. Kaikkein korkein tutkintoaste, A-tutkinto, on osa musiikin maisterin opintoja ja se voidaan suorittaa vain yliopistossa, eli Sibelius-Akatemiassa.


Tasosuoritukset rytmittävät pianonsoiton opiskelua. Tasosuoritus ei ole päämäärä sinänsä, vaan se on osoitus saavutetusta taidosta. Opettaja harkitsee suorituksen ajankohdan oppilaan valmiuksien mukaan. Tasosuoritukseen valmistautuminen opettaa oppilasta tekemään työtä pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti sekä antaa valmiuksia laajojen musiikillisten kokonaisuuksien hallintaan ja ilmaisuvoimaiseen esittämiseen. Tarkoituksena on myös rohkaista oppilasta oman musiikillisen identiteetin etsimisessä. Tasosuorituksesta saatu kokemus ja rakentava palaute kannustavat asettamaan uusia tavoitteita.       

Katso lisää INFOPANKKI-sivulta!


    Linkki: SML/Piano