PIANOPOLKU

 
 

TASOSUORITUKSET:           TASOSUORITUKSET    TASOSUORITUSTAVOITTEET    TUTKINTOTILANNE    ASTEIKOT        PRIMA VISTA       


        TASOSUORITUSTAVOITTEETPianonsoitto Perustaso 1 (PT1)


Pianonsoiton perustaso 1 –opintojen aikana oppilas löytää luontevan soittotavan, oppii teknisiä ja taiteellisia perustaitoja, tutustuu yksinkertaisiin musiikillisiin rakenteisiin, oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä ja tottuu harjoittelemaan säännöllisesti.Pianonsoitto Perustaso 2 (PT2)


Pianonsoiton perustaso 2 –opintojen aikana oppilas saa lisää valmiuksia teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin sekä nuotinlukuun, tutustuu eri tyylikausien musiikkiin kuuntelemalla ja soittamalla, harjoittelee säännöllisesti, monipuolisesti ja itsenäisesti, ja saa lisää esiintymis- ja yhteissoittokokemusta.Pianonsoitto Perustaso 3 (PT3)


Pianonsoiton perustaso 3 –opintojen aikana oppilas oppii ilmaisemaan musiikin tunnelmia persoonallisesti ja tulkitsemaan eri aikakausien musiikkia, hyödyntää musiikin perusteissa opittuja tietoja ja taitoja soitossaan, hahmottaa harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita, ylläpitää soittotaitoaan itsenäisesti ja saa lisää esiintymisvarmuutta ja yhteissoittokokemusta.

   


Pianonsoitto Musiikkiopistotaso (MOT)


Pianonsoiton musiikkiopistotason opintojen aikana oppilas saa valmiuksia musiikin jatko-opintoihin sekä elinikäiseen harrastamiseen, oppii tunnistamaan eri tyylikaudet ja tuomaan niiden erityispiirteitä esiin soitossaan, valmistaa teoksia itsenäisesti, tutustuu aikamme musiikin soittotekniikoihin ja notaatioon, saa lisää esiintymisvarmuutta ja tulkintatahtoa, käy konserteissa ja kuuntelee äänitteitä.Vapaa Säestys Perustaso 1 (VAPS PT1)


Vapaan säestyksen perustaso 1 –opinnot suoritetaan pianonsoiton perustasojen 1 ja 2 opintojen aikana. Oppilas oppii säestämään perustehoilla (I-IV-V7) reaalisointu- ja astemerkeistä sekä hallitsee perussykkeen tasa- ja kolmijakoisissa rytmeissä. Säestettävät kappaleet ovat eri sävellajeissa (vähintään 2b/2# asti) ja eri tahtilajeissa. Pianonsoiton perustaso 1 –suorituksen yhteydessä soitetaan kadenssit ja perustaso 2 –suorituksen yhteydessä varsinainen säestystehtävä.


Katso lisää INFOPANKKI-sivulta!


    Linkki: SML/Piano