PIANOPOLKU
 
 

TASOSUORITUKSET:    TASOSUORITUKSET    TASOSUORITUSTAVOITTEET    TUTKINTOTILANNE    ASTEIKOT        PRIMA VISTA       

TUTKINTOTILANNE


Tasosuoritukset pyritään järjestämään konsertinomaisessa tilanteessa. Oppilas valmistautuu esitykseensä oman opettajan johdolla. Ohjelma voi sisältää kamarimusiikkia, improvisointia, omia sävellyksiä ja/tai uutta musiikkia. Kappaleet soitetaan pääsääntöisesti ulkoa. Vaativat nykymusiikki- ja kamarimusiikkiteokset voidaan esittää nuoteista. Oppilas saa suorituksestaan suullisen ja kirjallisen palautteen. Tässä esitellyt tasosuorituskäytännöt ovat esimerkki Espoon musiikkiopistosta.Pianonsoitto Perustaso 1 (PT1)


 1.   kaksi erityylistä pienimuotoista sävellystä, jotka ovat eri sävellajissa

 2.   etydi tai etydinomainen kappale

 3.   kahdeksan valmistettua asteikkoa (neljä duuri- ja neljä molliasteikkoa) kolmisointuineen ja kadensseineen opettajan valinnan mukaan

 4.   helppo prima vista –tehtäväPianonsoitto Perustaso 2 (PT2)


 1.   kolme erityylistä ja eri aikakautta edustavaa sävellystä

 2.   etydi tai etydinomainen kappale

 3.   kahdeksan valmistettua asteikkoa (neljä duuri- ja neljä molliasteikkoa) kolmisointuineen ja kadensseineen opettajan valinnan mukaan sekä kromaattinen asteikko kaksi oktaavia vastakkaisliikkeellä

 4.   prima vista –tehtävä, joka vastaa vaikeustasoltaan PT 1:n ohjelmistoa

 5.   vapaa säestys PT 1; säestystehtävä perussoinnulla (I-IV-V7-I)Pianonsoitto Perustaso 3 (PT3)


Oppilas suunnittelee yhdessä opettajansa kanssa ohjelmakokonaisuuden täyttäen alla olevat vaatimukset. Ohjelma sisältää teoksia eri aika- ja tyylikausilta ja yksi teoksista on laajamuotoinen.


 1.   wieniläisklassista musiikkia

 2.   barokkimusiikkia

 3.   etydi tai etydinomainen teos

 4.   vapaavalintainen teos

 5.   prima vista –tehtävä, joka vastaa vaikeustasoltaan PT 2:n ohjelmistoa

 6.   kahdeksan valmistettua asteikkoa (neljä duuri- ja neljä molliasteikkoa) kolmisointuineen ja kadensseineen opettajan valinnan mukaan sekä kromaattinen asteikko neljä oktaavia samaan suuntaanPianonsoitto Musiikkiopistotaso (MOT)


Oppilas suunnittelee yhdessä opettajansa kanssa korkeintaan 30 min. pituisen konsertin, täyttäen alla olevat vaatimukset. Ohjelman sisältää teoksia eri aika- ja tyylikausilta ja yksi teoksista on laajamuotoinen.


 1.   wieniläisklassista musiikkia

 2.   polyfonista kudosta sisältävää barokkimusiikkia

 3.   etydi tai etydinomainen teos

 4.   vapaavalintainen teos

 5.   prima vista –tehtävä, joka vastaa vaikeustasoltaan PT 3:n ohjelmistoa

 6.   kaikki duuri- ja molliasteikot kolmisointuineen

   


Vapaa Säestys Perustaso 1 (VAPS PT1)


Vapaan säestyksen Perustaso 1 –suorituskäytännöt vaihtelevat musiikkiopistoittain. Kadenssisoitto voidaan suorittaa perinteiseen tapaan asteikkojen yhteydessä tai harjoitella erikseen säestettävien duuri- ja mollikappaleiden kanssa. Varsinaisen säestystehtävän suoritus voidaan järjestää esimerkiksi siten, että oppilaalle annetaan tutkintotilanteessa nuotti, jossa on säestettävä melodia sekä sointumerkit. Oppilas poistuu harjoitusluokkaan, jossa hän voi 10-15min. ajan valmistella tehtävää. Tämän jälkeen hän palaa tutkintosaliin ja esittää säestyskappaleensa. Vaihtoehtoisesti voidaan toimia niin, että oppilas valmistaa yhdessä opettajansa kanssa vähintään 12 kappaletta musiikkiopiston omasta vapaan säestyksen ohjelmistokansiosta. Harjoitellut kappaleet merkitään tutkinto-ohjelmaan ja suoritus tapahtuu siten, että lautakunta valitsee näistä yhden, joka esitetään tutkintotilanteessa.