PIANOPOLKU

 
 

YHTEISSOITTO: PIANOPAJA    VAPS      LIVE-TALTIOINNIT 

YHTEISSOITTO


YHDESSÄ ON VIELÄ KIVEMPAA!Yhteissoittoa voi harrastaa kaiken ikäisenä, monilla eri tavoin; yhdessä toisten pianistien kanssa, toisten instrumentalistien kanssa, opettajan kanssa, jne. Samalla opetellaan kuuntelemaan ja antamaan tilaa toisen ajatuksille, toisen tavalle soittaa ja kokea musiikkia. Ryhmätunneilla ja erilaisissa yhteissoittopajoissa pienikin lapsi voi jo varsin yksinkertaisin keinoin päästä mukaan yhteiseen tekemiseen ja nauttia soittamisesta ryhmässä. Ryhmä tarjoaa turvallisen ympäristön ja vertaisryhmän, joka rohkaisee etsimään uusia ideoita ja auttaa uskaltamaan. Yhteissoitto kehittää lapsen kykyä havaita ja ilmaista musiikillisia ajatuksiaan.

Yhteissoitto antaa pienimmillekin oppilailleni mahdollisuuden jakaa musiikin tekemisen ilo jo soitonopintojen alusta lähtien. Lapsi löytää uudenlaisen tavan ilmaista itseään, oppii kuuntelemaan itseään ja toisia sekä tottuu käsittelemään rytmiä ja pulssia osana suurempaa kokonaisuutta. Näistä varhaisista kokemuksista syntyy vahva ja luonteva suhde musiikkiin.

Ryhmäopetus on yksilöopetusta täydentävää ja oppimista tasapainottavaa opetusta. Yhteistunneilla voidaan tehdä ihan kaikkea samaa kuin yksityistunnillakin ja paljon muuta! Yhden tunnin aiheena voi olla asteikot, jokin erityinen tulkinta- tai kosketustapa, soittoasento, esiintyminen, improvisointi, omat sävellykset ja sovitukset, etydit ja tekniset harjoitukset, säveltäjien elämät ja musiikin historia, jne. Yhteisen työskentelyn päämääränä ovat uuden oppimisen lisäksi tasosuorituksiin valmistautuminen ja/tai ryhmän oma esitys oppilaskonsertissa.

Yhdessä soittaessa voi rohkaistua uuden kokeiluun, oppia tekemään itsenäisiä päätöksiä, oppia antamaan tarpeeksi aikaa ja tilaa myös toiselle, ja kunnioittamaan toisen erilaisuutta.